محمد حسین نعیمی

 

منتسكيو وتاليف كتاب روح القوانين

Montesquieu  :  De l'esprit des lois (1748)

 

منتسكيو ( ۱۷۵۵ – ۱۶۸۹ ) ، از حكماي معروف فرانسه در قرن هيجده ، كتاب « روح القوانين » را طي بيست سال تاليف كرد . اين كتاب ، شاهكاري در فلسفه سياسي و كالبد شكافي انواع حكومت ها است و به تمام زبان هاي اروپايي نيزترجمه شده است . از مهم ترين آراي اين كتاب « نظريه تفكيك قوا » است كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان مصداق يافته است .

آلبر ماله و ژول ايزاك ذكر مي كنند كه منتسكيو « براي تدارك اين كتاب منيف بيست سال تمام بلا انقطاع رنج كشيد . قسمتي از اروپا را سياحت كرد و مدتي در مجارستان و دو سال در انگلستان رحل اقامت افكند تا اينكه كتاب را در سنه ۱۷۴۸ به انجام رسانيد » ( ۱) .

منتسكيو در مقدمه اين كتاب گفته است : « من چندين بار اين كتاب را شروع و چندين دفعه آن را ترك كردم . هزار دفعه اوراقي را كه نوشته بودم به باد دادم . مقصود خود را بدون تشكيل يك منظور به خصوصي تعقيب مي كردم. نه قواعد كلي را مي شناختم و نه استثناها را . حقيقت را پيدا مي كردم و در اثر عدم تشخيص ، آن را از دست مي دادم . اما چون اصول را يافتم يعني اصول خود را كشف كردم ، آنچه مي جستم خود به خود به سراغ من آمد و در طي بيست سال كتاب من شروع شد و پيشرفت نمود و تمام شد » ( ۲ ) 

 

 

۱-  آلبر ماله و ژول ايزاك ، تاريخ قرن هيجدهم ، انقلاب كبير فرانسه و امپراتوري ناپلئون ، ترجمه رشيد ياسمي .( چاپ ششم ؛ تهران ، ۱۳۶۴ ) ص ۳۰۲ - ۳۰۱

۲- منتسكيو ، روح القوانين ، ترجمه علي اكبر مهتدي ، چاپ هشتم ؛ تهران ، امير كبير ، ۱۳۶۲ ، ص ۴۹

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۶ساعت 15:8  توسط محمد حسين نعيمي  |